The future of work is human.

Onze missie
Wij versterken de productiviteit en innovatiekracht van organisaties door mens en AI te verbinden, zodat medewerkers future skills kunnen ontwikkelen en betekenisvol werk ervaren.

In een tijd van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing is het vinden en vasthouden van betrokken talent een cruciale uitdaging. Daarnaast is het ontwikkelen van future skills essentieel om relevant te blijven als mens.

Wij zien AI als kans voor deze uitdagingen. Door routinetaken over te nemen, creëert AI ruimte en tijd zodat mensen productiever zijn, future skills kunnen ontwikkelen en betekenisvol werk ervaren.

 

de arbeidsmarkt staat onder grote druk
in 2038 grootste tekort ooit

De verwachting is dat er door de technologische, demografische en sociale veranderingen een kloof ontstaat tussen mensen die hier wel of geen profijt van hebben. Dit betekent een fundamentele verandering voor organisaties. Purpose, betekenis en zingeving in werk en leven worden belangrijker dan ooit. 

Lage betrokkenheid

Slechts 40% van de medewerkers voelt zich betrokken bij hun werk. Een positieve werkcultuur wordt steeds belangrijker voor het aantrekken en behouden van talent.

Mentale gezondheid

Het percentage medewerkers dat uit het arbeidsproces valt door burn-outs is nog nooit zo hoog geweest.

Future skills ontbreken

50% van alle werknemers zal de komende jaren nieuwe skills moeten ontwikkelen. Het ontwikkelen van future skills is noodzakelijk om relevant te blijven in de huidige veranderende wereld.

War on talent

Grootste urgentie is het aantrekken en behouden van hoogwaardig talent. Daarnaast verandert voor 23% van de medewerkers hun functie of baan door de komst van technologie.

artificial intelligence
Technologie biedt kansen

Organisaties worstelen met het afstemmen van AI op hun strategische doelen en toekomstige relevantie. AI zorgt voor een ontwrichtende en nieuwe blik op de essentie van werk.

Nieuwe business modellen

Technologie zorgt voor een andere invulling van business modellen. Organisaties hebben een kans om productiever, adaptiever en innovatiever te worden.

AI biedt ruimte en tijd

Gemiddeld levert AI een tijdswinst van 30% waardoor mensen meer tijd en ruimte hebben.

Future Jobs

Banen gaan niet verdwijnen maar taken en skills gaan veranderen waardoor nieuwe rollen ontstaan.

Relatie mens & technologie optimaliseren

De mate van samenwerking tussen mens & technologie bepaalt de kwaliteit van de besluitvorming, de mate van creativiteit en bevordert de productiviteit.

Future ready organisaties
humain workforce model


Wij zijn experts op het gebied van de future of work, waar mens en AI elkaar niet alleen ontmoeten maar ook versterken. Door het potentieel van beide werelden te ontsluiten, creëren we een productievere humain workforce die waarde toevoegt op elk niveau binnen jouw organisatie. Humain power!

Hoe helpen
wij naar een humain workforce?

In 4 stappen
brengen we jouw organisatie naar jouw future of work

Of neem
contact met ons op

Laten we connecten

Ben je op zoek naar een inspirerende spreker, wil je onderzoek laten doen hoe jouw toekomst van werk eruit ziet of heb je advies en hulp nodig bij de uitvoering? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op via onderstaand contactformulier om een vrijblijvende kennismaking in te plannen.

Wij respecteren jouw privacy. Lees meer in onze Privacy Policy